Les finances d’Apple amb Xavier Iribarne – Programa 271

Parlem de les finances d’Apple amb Francesc Xavier Iribarne.

En temps de tertúlia el projecte Internet.org de Facebook i Whatsapp compartirà dades amb Facebook i empreses terceres, entre altres temes.