Històries de l’iPhone

Quan l’altre dia, en el seguiment improvisat i conjunt que vàrem fer de la keynote de presentació del nou S.O. 3.0 de l’iPhone, quan es van succeir tota la bateria de demostracions, més d’un a la nostra sala de seguiment es queixava de que tot allò...