Jornada de Vídeo a la CampusMac

El proper dissabte 20 d’Abril la gent de la CampusMac fa unes jornades formatives/informatives sobre vídeo a la Residència Àgora (Barcelona). Estaran centrades inicialment amb FinalCut Studio 2 i més específicament en FinalCut Pro. Es recomana als assistents que...