mossegalapoma programa 150 – Sílvia Bonàs – VadeJocs

Un programa molt interessant amb presència de la investigadora Sílvia Bonàs, bioinformàtica i experta en genòmica que ens parla de les seves línies de recerca i de com funciona el Centre de Supercomputació de Catalunya.

Tertúlia mossegui d’actualitat, la secció mensual sobre videojocs conduïda per en Raül Arribes i les vostres propostes mosseguis composen el mossegalapoma d’aquesta setmana.